yamaha raptor 250r

Sunday, April 15, 2007

Can I Make it...

English:

Can I handle the pressure of my new working environment? Can I handle the things that will consume most of my time and effort? Can I handle the nature of my work?

I want to know if I can last the things that intimidate me, the things that build insecurities deep inside me...

The only thing that I can do now is believe that I can do this, Do my best to achieve the impossible, and ask our Almighty God to help me step-by-step.

Tagalog Translation:

Kakayanin ko ba ang bigat ng aking trabaho? kakayanin ko ba ang isang bagay na alam ko kukunin lahat ng aking oras at lakas? kakayanin ko ba ang uri ng trabaho na pinasok ko?

Gusto ko pong malaman kug kakayanin ko ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng pagdududa sa aking kakayanan.

Ang tanging bagay na maaari kong gawin ay maniwala, gawin lahat ng aking makakaya at manalig sa diyos para akoy gabayan sa lahat ng bagay...


who got where he is has had to begin where he was."
--Robert Louis Stevenson

...